Biserica Beizadelelor – Suceava

 

Biserica Beizadelelor se afla in municipiul Suceava, judetul Suceava, Bucovina, Romania.

În cei 19 ani de domnie, Vasile Lupu a ridicat din temelie 15 biserici şi a dispus să se execute lucrări de restaurare, adăugiri sau consolidări la alte 14 biserici.

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ din Suceava, cunoscută şi sub numele de Biserica Beizadelelor sau a Domniţelor, ridicată de Vasile Lupu în jurul anului 1642, aduce o notă aparte în peisajul arhitecturii moldoveneşti.

Monumentul aparţine unui grup foarte restrâns de edificii de acelaşi tip, aducând unele particularităţi, dintre care amintim: modul în care este susţinută turla din interior prin intermediul a patru rânduri de cărămizi dispuse în zimţi şi în acelaşi timp, în retrageri spre interior deasupra arcelor piezişe, ceea ce face ca diametrul turlei să fie substanţial redus, uşurând presiunea exercitată asupra celor patru pandantivi care o susţin; prezenţa la subsolul bisericii a unui spaţiu cu destinaţie necunoscută (tainiţă sau osuar), în care se pătrunde pe sub turla clopotniţei.

Interiorul monumentului este unitar, armonios, creând o ambianţă calmă şi intimă, construcţia păstrând elementele tradiţionale ale arhitecturii moldoveneşti – ancadramente de factura goticului moldovenesc, turla pe arce piezişe, acoperişul articulat, friza de ocniţe sub cornişă, intuind aici acea dorinţă de îndepărtare faţă de vechile formule, monumentul reflectând intervalul de tranziţie pe care îl parcurge în vremea lui Vasile Lupu arhitectura medievală românească.

 

Biserica de la început a avut rolul de paraclis al Curţii Domneşti.

Despre o biserică cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul în Suceava avem informaţii încă de la 1569 când, într-o însemnare de pe un „Minei pe luna iunie“ de la Mănăstirea Probota, un anume Gligorcea a răscumpărat cartea aceasta şi a dat-o la „Biserica «proorocul Sf. Ioan Botezătorul înaintemergătorul» din târgul Sucevei“. Mai mult chiar W. Schmidt consemna în 1876, referindu-se la o însemnare din arhiva Decanatului catolic din Suceava, că biserica este atribuită chiar lui Bogdan al III-lea, din anul 1515.

De fapt, nu ne putem imagina că o curte domnească ca aceea de la Suceava să nu fi fost înzestrată cu o biserică pentru familia domnească şi pentru membrii Sfatului domnesc. Se ştie, de altfel, că Vasile Lupu reconstruieşte Curtea Domnească, începând cu anul 1638.

Săpăturile arheologice efectuate începând cu anul 1991 la biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ au permis identificarea sigură a unei biserici anterioare celei actuale, datele stratigrafice permiţând datarea acestor urme în secolul al XVI-lea.

Planul bisericii actuale este un plan dreptunghiular, ale cărui laturi scurte au un traseu semicircular pentru altar şi poligonal pentru pronaos, asemănător unor abside. O altă particularitate o constituie utilizarea în locul absidelor semicirculare a naosului, a falselor abside având forma unor nişe semicirculare practicate în pereţii laterali, care, din acest motiv, sunt mult îngroşaţi, în exterior ele prezentându-se sub forma unor decroşuri – rezalite – care ocupă, de regulă doar două treimi din înălţimea monumentului.

În curtea bisericii, înainte de a intra în biserică, pe partea stângă, se află un monument de piatră ce are sculptată, în partea superioară, o scenă în care doi copii ţin în mână o cruce, motiv des întâlnit la edificii cu această întrebuinţare, monument ce a împodobit cândva o mică fântână arteziană ce avea izvor propriu.


 

Taguri:

 
 
 

1 Comentarii

 
  1. [...] aproximativ 50 km), printre acestea putind fi amintite Biserica Sf. Nicolae, Biserica cu 7 Turnuri, Biserica Sf. Ioan Botezatorul, Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavril, Minastirea Sf. Ioan Iacob Corlateni (Masivul Rarau Giumalau), [...]

 

Raspundeti la Pojorita – Suceava | Obiective Turistice - Harta Romaniei