Castelul Karoly – Satu-Mare

 

O splendidă bijuterie arhitecturala recent restaurată, Castelul Karoly din Carei, judetul Satu-Mare, Transilvania, Romania, este considerat un adevarat “Peleş al Transilvaniei”.  Castelul Karoly din Carei a avut o istorie zbuciumată, fiind distrus si restaurat in mai multe rânduri.

Istoria castelului din Carei începe în anul 1482, când Karoly Laszlo construia o casã întãritã. Constructia a stârnit împotrivirea nobililor din comitatul Sãtmar, fiind nevoie de interventia regelui Matei Corvin pentru aplanarea conflictului. În 1592, datoritã deselor incursiuni ale turcilor, Karoly Mihaly ia decizia de a întãri constructia existentã. Clãdirea veche a fost înconjuratã cu ziduri puternice, întrerupte cu bastioane, având un sant exterior întãrit cu palisade peste care trecea un singur pod suspendat. De asemenea este prezentã o garnizoanã numeroasã si bine înarmatã.

Cetatea a jucat un rol important de-a lungul sec. XVII, fãcând parte din rândul marilor fortãrete de apãrare a frontierei vestice a Transilvaniei. Importanta cetãtii este mentionatã mai ales dupã reconstructia ei între anii 1661-1666.
Importanta ei continuã si în timpul rãzboaielor duse de principele Rakoczi Francisc al II-lea împotriva habsburgilor (1703-1711 ). Cetatea este asediatã de armata principelui, dar dupã câteva zile Karoly Sandor trece de partea principelui fiind numit conducãtorul armatei. În 1705 cetatea este atacatã de austrieci si distrusã partial, fiind refãcutã în acelasi an.

 

Deoarece la sfârsitul sec. XVIII cetatea nu mai juca nici un rol militar, Karoly Jozsef a hotãrât demolarea zidurilor si astuparea santurilor. Pãstrând fundatia si unele ziduri a fost construit un castel patrulater, cu un singur etaj. Constructia a fost terminatã în anul 1794, era în stil baroc si cuprindea 20 de camere la parter, 21 la etaj si o capelã. Tot în aceastã perioadã se formeazã parcul cu plante rare si se construieste un manej pentru 24 de cai.

În urma cutremurului din 1834, castelul în bunã parte s-a dãrâmat restaurarea fiind fãcutã abia între 1894-1896. Cu aceastã ocazie castelul este mult modificat , adãugându-i-se încã un nivel la fatadã , trei turnuri mici si patru mari. Restaurarea s-a fãcut în stil neogotic, condusã de arhitectul Meining Arthur ajutat de mesteri priceputi din Carei.

Elementele de apãrare din actuala formã a clãdirii au doar rol decorativ ( bastionul, santul cu apã). Arhitectura interioarã a clãdirii, usile, ferestrele, balustrada scãrii interioare precum si obiectele din fier forjat au fost fãurite de mesteri locali. Holul era destinat primirii oaspetilor, sãlile de la parter erau folosite ca sufragerii si bucãtãrie în timp ce încãperile de la etajele I si II erau locuinte.

În prezent, în castelul se aflã un muzeu istoric si de stiintele naturii, aici functionând si biblioteca cu peste 80.000 de volume.


Taguri:

 
 
 

0 Comentarii

 

Lasati un comentariu