Mănăstirea Călui

 

Mănăstirea Călui este o mănăstire din România situată în comuna Călui, județul Olt.

Mânăstirea Călui datează din secolul al XVI-lea, fiind ctitoria jupânilor Vladul Ban (bunicul Fraților Buzescu), Dumitru Pârcălab și Balica Spătar, din timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521).

Primii ctitori au ridicat edificiul până la nivelul temeliilor, nu l-au putut probabil termina datorită instabilităţii politice care a urmat domniei lui Neagoe Basarab. Mănăstirea Călui, cu hramul Sfântul Nicolae, a fost refăcută de către boierii Craioveşti. Restaurarea şi înfrumuseţarea ei au fost făcute de către fraţii Buzeşti în perioada 20 aprilie – 8 iunie 1588, atunci când au fost înfiinţate şi corpurile de chilii, după cum precizează pisania, săpată în piatră cu majuscule frumos executate, aşezată deasupra uşii de la intrarea în biserică. Ulterior monumentului i s-a adăugat un exonartex, mărginit de arcade laterale. Biserica Sfântul Nicolae, de dimensiuni mici – 15 metri lungime şi 6 metri lăţime – este un monument reprezentativ al arhitecturii munteneşti din secolul al XVI-lea, care se impune prin proporţiile grandioase ale turlei şi prin bogata decoraţie a faţadelor. Faţadele bisericii au un parament de cărămidă şi tencuială, cu un puternic brâu median, având registrul inferior împărţit în panouri dreptunghiulare, iar cel superior cu arcături duble.

Interiorul păstrează un ansamblu de picturi murale realizate de meşterul zugrav Mina între anii 1593-1594, care îi înfăţişează pe Fraţii Radu, Preda şi Stroe Buzescu, precum şi un tablou cu domnii Mihai Viteazu şi Petru Cercel. Pictura va fi spălată în anul 1908.

 

În 1608, Preda Buzescu, mare ban al Craiovei a fost înmormântat în pronaosul bisericii iar în anul 1610 cel mai bătrân dintre fraţi, Radu Buzescu, va fi îngropat în noua încăpere.
Icoana din dreapta altarului este făcătoare de minuni. În felul ei, fiecare icoană este făcătoare de minuni. Trebuie doar să ne lăsăm purtaţi de puterea rugăciunii şi de chemarea credinţei. Vom descoperi că Dumnezeu este în toate şi că doar El ne va arăta calea cea bună, zice unul dintre părinţii mănăstirii – părintele Maxim.

În curtea mănăstirii se află turnul-clopotniţă care datează din secolul al XVII-lea.

În vremurile de restrişte aici a fost cetate. Mănăstirea era în acea vreme foarte bogată, având în stăpânire nu mai puţin de 30 de sate. De aceea, multe puteri au râvnit-o de-a lungul timpului. Biserica a fost renovată în anii 1650, 1828, 1834 şi amplu restaurată în 1932-1937. Viaţa monahală de la Călui este intensă, chiar dacă numărul vieţuitorilor monahi nu este foarte ridicat. Fiecare dintre ei desfăşoară, atunci când îi vine rândul, după ascultare, activităţile fireşti din gospodăria monahală.


Taguri:

 
 
 

0 Comentarii

 

Lasati un comentariu