Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei

 

Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei este situat la extremitatea sud-vestică a Carpaţilor Meridionali, fiind mărginit la vest de Masivul Godeanu şi Munţii Cernei, la est de Munţii Vâlcanului şi Mehedinţi si se întinde pe suprafața a 3 județe: Caraș-SeverinMehedinți și Gorj. Are o suprafaţă de 61.211 ha, fiind cel întins parc naţional din România şi totodată singurul care cuprinde un întreg bazin hidrografic (al râului Cerna).

În Valea Cernei funcţionează una dintre cele mai vechi rezervaţii din ţară, constituită în 1932 – Rezervaţia Muntele Domogled, cu o suprafaţă de 1.194 ha. Rezervaţia a fost creată în primul rând pentru ocrotirea peisajului şi a florei (care prezintă o mare varietate de specii endemice), cercetările ulterioare dovedind şi importanţa faunistică deosebită a zonei.

Dintre formele exocarstice întâlnim în perimetrul Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei şi în împrejurimile staţiunii Băile Herculane: creste înguste şi golaşe, versanţi fragmentaţi, abrupturi calcaroase, chei, lapiezuri, cascade, grohotişuri, etc. unele din ele unice în ţară şi extrem de rare pe Glob. Astfel sunt Grota cu Aburi, peşterile Despicătura şi Hercule, Avenul lui Adam. Sunt peşteri fierbinţi, în care s-a dezvoltat o faună cavernicolă endemică, precum şi numeroase curiozităţi morfologice şi mineralogice.

Tot în apropierea staţiunii se află şi Grota Haiducilor (Peştera Hoţilor), de importanţă arheologică, dat fiind că a fost locuită încă din epoca de piatră.

Al doilea lanţ muntos care mărgineşte Valea Cernei este cel al Munţilor Mehedinţi, ce însoţesc Cerna până la vărsarea în Dunăre. Aceşti munţi sunt reprezentaţi printr-o culme unică masivă, care domină Valea Cernei şi podişul Mehedinţi. Munţii Mehedinţi sunt mai puţin împăduriţi în comparaţie cu Munţii Cernei, aici putând fi observate mai des suprafeţe de calcare albe. Versantul vestic al munţilor este abrupt către Cerna, cel estic coborând mai domol spre podişul Mehedinţi.

Şi în Munţii Mehedinţi se întâlnesc forme de relief carstic de suprafaţă şi subterane foarte variate.

 

Dintre formele exocarstice, întâlnim abrupturi şi stânci golaşe, impresionante prin înălţimea lor (500-800 m; astfel de forme pot fi observate foarte bine din staţiune, spre Crucea Albă şi Domogled); văi seci (Jelerău, Feregari, Şaua Padinei); depresiuni carstice, situate la aproximativ 1.000 m înălţime, cum sunt cele dintre văile Ţăsnei şi Arşasca; chei înguste, prin care curg pâraie cu praguri şi cascade (Cheile Râmnuţelor, Ţăsnei, Feregari, Jelerău, etc.); sorburi şi ponoare, izvoare carstice (Izvorul Slătinic, Şapte Izvoare Reci, izvorul din cariera Pecinişca etc.); doline şi lapiezuri.

Relieful endocarstic este de asemenea bine reprezentat, prin numeroase peşteri şi avene, remarcabile prin dimensiuni, frumuseţe şi valoare ştiinţifică (Peştera Mare de la Soronişte sau Peştera din Domogled, Peştera Ungurului din Cheile Pecinişca, Peştera dintre Pietre, Grota lui Şerban).

Din culmea principală a Munţilor Mehedinţi se detaşează câteva vârfuri: Piatra Mare a Cloşanilor (1.421 m), Vârful lui Stan (1466 m), Înălăţu Mare (1.301 m), Domogledu Mare (1.105 m).

În perimetrul Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei există 35 de trasee turistice diferite ca peisaj, atracţii şi grad de dificultate. Marea majoritate a traseelor turistice au marcajele turistice refăcute şi prevăzute cu săgeţi indicatoare. Totodată, pe suprafaţa parcului sunt amplasate mai multe panouri informative, în apropierea traseelor cu aflux mare de turişti.

 


Taguri:

 
 
 

1 Comentarii

 
  1. [...] naturală Cheile Corcoaiei înclusă în Parcul Național Domogled – Valea Cernei, a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind [...]

 

Lasati un comentariu